Office Bridges Cropped

Wat doen wij bij Hoopers?

Wij bieden de juridische branche en erfgenamen onze zeer specialistische kennis en vaardigheden, vergaard door al meer dan 90 jaar werkzaam te zijn in aan erfrecht-gerelateerde genealogie.

I) Erfgenamen

Waarom heeft Hoopers contact met u opgenomen?

Wanneer iemand overlijdt, zonder een testament achter te laten (in juridische termen: intestaat overlijden), behoort de nalatenschap naar de meest nabije familieleden te gaan. Soms zijn er echter geen nabije familieleden bekend.

Een van de belangrijkste professionele doelstellingen van Hooper is om de wettelijke erfgenamen te identificeren. Diegenen die wij identificeren, zijn zich vaak totaal niet bewust van hun relatie met de overledene, of hebben slechts een vage herinnering aan het bestaan van een ver familielid.

U kunt misschien aanspraak maken op de nalatenschap.

Als we geprobeerd hebben u te bereiken, is dat omdat u eventueel recht zou hebben op een deel van een niet geclaimde nalatenschap. We hebben veel mensen in uw situatie geholpen en begrijpen hoe onverwacht zulk nieuws kan zijn.

Het feit dat we contact met u hebben opgenomen, betekent dat er sterke gronden zijn om te vermoeden dat u recht zou kunnen hebben op een legitieme portie.

We zijn goed in wat we doen

Hoopers is al meer dan 90 jaar succesvol in het opsporen van erfgenamen, gedurende welke tijd we het vertrouwen en respect van de juridische branche hebben verdiend.

Als Hoopers erbij betrokken is, kunt u er zeker van zijn dat de zaak op professionele wijze en in alle vertrouwelijkheid wordt behandeld.

Geen erfenis, geen kosten.

Alleen indien en wanneer u een erfdeel ontvangt, zal u gevraagd worden om een overeengekomen vergoeding te betalen. We vragen nooit om betaling vooraf en als de nalatenschap tot niets komt (bijvoorbeeld als er toch nog een testament wordt gevonden), betaalt u niets.

Gelieve per email contact met ons op te nemen betreffende alles wat u omtrent uw zaak of andere hieraan gerelateerde materie wenst te weten. Hoewel we medewerkers hebben die verschillende talen spreken, verzoeken we u toch ons meer tijd te geven om te antwoorden wanneer u een informatieverzoek in een andere taal dan het Engels indient.

II) Notarissen

Meer dan 90 jaar ervaring

Hoopers staat de juridische branche al sinds 1923 bij en is succesvol in het effectief en vertrouwelijk opsporen van erfgenamen.

Zonder risico

In de afgelopen 90 jaar hebben we bijna elke uitdaging die bij het werken met erfrecht kan voorkomen gezien en overwonnen, dus hebben we een goed idee van de problemen waar u mee te maken kunt krijgen.

Hoopers kan u helpen bij het aanpakken van deze problemen en uw werkdruk verlichten. We bieden ervaren deskundigen die op grondige en accurate wijze te werk gaan.

Ondersteuning met volledige documentatie

Een minimale hoeveelheid aan gegevens is voldoende voor Hoopers om wereldwijd erfgenamen op te sporen. Al onze resultaten worden ondersteund door volledig gedocumenteerde, gemakkelijk te begrijpen stambomen.

Kosten

Hoopers biedt een eenvoudige, duidelijke kostenstructuur voor het begeleiden van de complexe administratie betreffende de nalatenschap.

  • Vaste Vergoeding: Hoopers kan een onderzoek instellen tegen een vaste vergoeding en voor een overeengekomen budget
  • Voorwaardelijke Vergoeding: Wij zullen op eigen kosten en voor eigen risico potentiële erfgenamen opsporen en met elke erfgenaam een provisie overeenkomen
  • Vergoeding op Tijdbasis: We kunnen eveneens een onderzoek op tijdbasis instellen, tegen een redelijk, vooraf overeengekomen bedrag, dat ongeacht de uitkomst betaald wordt

Gratis Consult

We bieden u graag gratis consulten.

Ons ervaren team kan u adviseren op het gebied van alle aan erfrecht en genealogie gerelateerde zaken.

U kunt per email contact met ons opnemen. Hoewel we medewerkers hebben die verschillende talen spreken, verzoeken we u toch ons meer tijd te geven om te antwoorden wanneer u een informatieverzoek in een andere taal dan het Engels indient.

E-mailadres

info@hoopers.co.uk